Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên – Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146 Đ. Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3851 493
Trang web
Tọa độ 215.889.369, 10.583.771.739.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên ở đâu?

146 Đ. Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Thcs Lý Tự Trọng - Bình Phước