Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Tp Hồ Chí Minh – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Đ. Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3940 5835
Trang web http://www.ftthvnpt.com/cap-quang-vnpt-tphcm
Tọa độ 107.562.763, 1.067.053.055

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại Thành Đô - Phú Nhuận