Trung tâm kỹ thuật điện tử điện lạnh 368 – Ph.Vân Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89HG+95G, AH14, Ph.Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 093 680 08 02
Trang web
Tọa độ 213.284.463, 10.537.543.769.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm kỹ thuật điện tử điện lạnh 368 ở đâu?

89HG+95G, AH14, Ph.Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm kỹ thuật điện tử điện lạnh 368 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm kỹ thuật điện tử điện lạnh 368 có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm kỹ thuật điện tử điện lạnh 368 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Samsung - Phường 2