Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 – TCT mạng lưới Viettel – Hòa Thuận Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27B Nguyễn Thành Hãn, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6250 001
Trang web https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=Hni1_tttlm_vtp_00004_db#
Tọa độ 160.466.098, 1.082.076.896

 


Địa chỉ Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 - TCT mạng lưới Viettel ở đâu?

27B Nguyễn Thành Hãn, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 - TCT mạng lưới Viettel như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 - TCT mạng lưới Viettel có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 2 – TCT mạng lưới Viettel là: https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=Hni1_tttlm_vtp_00004_db#

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viettel Store - Lê Lợi