Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Dạy Nghề Bắc Kạn – Phường Sông Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4RWH+GWC, Phường Sông Cầu, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 028 1387 2829
Trang web
Tọa độ 221.463.103, 1.058.297.539

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Học Pha Chế Ở Đà Nẵng - Trung Tâm Thành Công Việt - Hoà Cường Bắc