Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Thành Nội – Thuận Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Đặng Thái Thân, Thuận Thành, Thành phố Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3523 781
Trang web http://www.thongtincongty.com/company/fddabfa9-trung-tam-ky-thuat-tong-hop-huong-nghiep-day-nghe-thanh-noi/
Tọa độ 164.734.503, 1.075.768.679

 


Xem thêm:  Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Diễn Châu - Xóm 4