Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp – Hướng Nghiệp – TT. Cao Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VQ8C+46P, Đường Không Tên, TT. Cao Lộc, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3862 469
Trang web
Tọa độ 21.865.332.199.999.900, 10.677.059.229.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp ở đâu?

VQ8C+46P, Đường Không Tên, TT. Cao Lộc, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp – Hướng Nghiệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Hàn Ngữ KKC - P. Thanh Trung