Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh – Tân Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Nguyễn Thiếp, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3693 835
Trang web https://luutrutinh.hatinh.gov.vn/
Tọa độ 18.343.861.399.999.900, 10.590.578.629.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh ở đâu?

01 Nguyễn Thiếp, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh là: https://luutrutinh.hatinh.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Trại Hòm Mai Táng Vạn Phước Thọ - Dĩ An