Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường số 3, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3932 977
Trang web https://mobifone.vn/
Tọa độ 160.804.004, 1.082.359.161

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng VMS Mobifone - P. Sông Hiến