Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Đại học Xây dựng Miền Trung – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 762 23 02
Trang web http://milc.muce.edu.vn/
Tọa độ 130.948.022, 1.093.183.439

 


Giờ làm việc của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học - Đại học Xây dựng Miền Trung như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học - Đại học Xây dựng Miền Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Đại học Xây dựng Miền Trung là: http://milc.muce.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Murdoch Uni - Murdoch WA 6150