Trung Tâm Phát Hành Sách – Thịnh Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 P. Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6275 8146
Trang web
Tọa độ 210.136.343, 10.581.550.569.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Phát Hành Sách ở đâu?

131 P. Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Phát Hành Sách như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30]

Trung Tâm Phát Hành Sách có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Phát Hành Sách là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Lê Thủy - Sơn Thi