Trung Tâm Quy Hoạch & Kiểm Định Khánh Hòa – Phương Sài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Thống Nhất, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3820 991
Trang web
Tọa độ 122.513.551, 10.918.763.419.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Đô Thị Phú Lộc 4 - Vĩnh Trại