Trung Tâm Thiết Bị Viễn Thông – P.Yên Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 725, Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3856 174
Trang web
Tọa độ 217.338.839, 10.493.355.779.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Thiết Bị Viễn Thông ở đâu?

725, Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Trung Tâm Thiết Bị Viễn Thông có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Thiết Bị Viễn Thông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Máy máy mía Tuyên Quang - P. Phan Thiết