Trung tâm thiết bị Y tế Đức Nhật – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4A P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 091 205 75 66
Trang web
Tọa độ 208.585.267, 10.668.090.199.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm thiết bị Y tế Đức Nhật ở đâu?

4A P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm thiết bị Y tế Đức Nhật như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30]

Trung tâm thiết bị Y tế Đức Nhật có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm thiết bị Y tế Đức Nhật là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Pham Gia - An Lạc