Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Thanh Hà – Ph. Dữu Lâu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89GV+CW3, Châu Phong, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 913 72 38
Trang web
Tọa độ 213.260.239, 1.053.947.839

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bao Cao Su Núi Lửa - Hưng Phúc