Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 356 42 42
Trang web http://tiengducnhantam.edu.vn/
Tọa độ 107.961.944, 1.066.891.488

 


Địa chỉ Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm ở đâu?

3 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Tiếng Đức Nhân Tâm là: http://tiengducnhantam.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Mường Tè - TT. Mường Tè