Trung Tâm Truyền Hình Cáp Việt Nam – Cn Bắc Giang – Phường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Nguyễn Văn Mẫn, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 2467 678
Trang web http://vtvcab.vn/
Tọa độ 212.765.231, 1.061.915.463

 


Địa chỉ Trung Tâm Truyền Hình Cáp Việt Nam - Cn Bắc Giang ở đâu?

24 Nguyễn Văn Mẫn, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Truyền Hình Cáp Việt Nam - Cn Bắc Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Truyền Hình Cáp Việt Nam - Cn Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Truyền Hình Cáp Việt Nam – Cn Bắc Giang là: http://vtvcab.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  FPT Telecom Vũng Tàu - Phường 3