Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông – Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 460 Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 2210 515
Trang web
Tọa độ 13.779.808.599.999.900, 1.092.242.091

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên - Trưng Vương