Trung Tâm Văn Phòng Phẩm – Dư Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3636 411
Trang web
Tọa độ 208.369.362, 1.066.882.505

 


Địa chỉ Trung Tâm Văn Phòng Phẩm ở đâu?

243 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Văn Phòng Phẩm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Trung Tâm Văn Phòng Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Văn Phòng Phẩm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Vũ Anh - Việt Nam