Trung Tâm Viễn Thông 1 – P. Đề Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C8XQ+622, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3642 999
Trang web
Tọa độ 204.480.045, 1.063.375.282

 


Địa chỉ Trung Tâm Viễn Thông 1 ở đâu?

C8XQ+622, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam

Trung Tâm Viễn Thông 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Viễn Thông 1 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Viễn Thông - Phước Quang