Trung tâm Viễn thông Bình Đại – TT. Bình Đại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 Lê Hoàng Chiếu, TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3851 999
Trang web http://bentre.vnpt.vn/
Tọa độ 101.893.469, 10.669.191.239.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Viễn thông Bình Đại ở đâu?

250 Lê Hoàng Chiếu, TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Viễn thông Bình Đại như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Viễn thông Bình Đại có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Viễn thông Bình Đại là: http://bentre.vnpt.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Cam An - Đông Hà