Trung Tâm Viễn Thông Di Động Phương Oanh II – Phường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Quang Trung, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3528 007
Trang web
Tọa độ 212.763.735, 106.191.369

 


Địa chỉ Trung Tâm Viễn Thông Di Động Phương Oanh II ở đâu?

29 Quang Trung, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Viễn Thông Di Động Phương Oanh II như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Trung Tâm Viễn Thông Di Động Phương Oanh II có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Viễn Thông Di Động Phương Oanh II là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Mỏ Cày Bắc