Trung tâm viễn thông Ea Kar – Ea Kar

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ea Knốp, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3628 628
Trang web
Tọa độ 128.038.454, 10.854.267.569.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm viễn thông Ea Kar ở đâu?

Ea Knốp, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm viễn thông Ea Kar như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trung tâm viễn thông Ea Kar có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm viễn thông Ea Kar là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tòa nhà Viettel Bắc Giang - Xương Giang