Trung Tâm Viễn Thông Phú Vang – Thôn Hòa Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CPW8+H6G, Thôn Hòa Tây, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 530100, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3958 688
Trang web
Tọa độ 16.446.441, 10.771.558.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông Bắc Sơn - TT. Bắc Sơn