Trung tâm viễn thông Tiền Hải – Tiền Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TT. Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 958 05 68
Trang web
Tọa độ 204.087.878, 10.650.100.769.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kỳ Nam - Ô 13 lô 584