Trung tâm y tế Gò Dầu – Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37V7+GQ4, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 141
Trang web http://ww.ttytgodau.vn/
Tọa độ 110.937.646, 10.626.444.219.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm y tế Gò Dầu ở đâu?

37V7+GQ4, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế Gò Dầu như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế Gò Dầu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế Gò Dầu là: http://ww.ttytgodau.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Tổng Hợp Bs Nguyệt Hồng - Phường 5