Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Xuyên – Bình Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TT. Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 096 492 10 10
Trang web http://trungtamytebinhxuyen.vn/default.aspx?sname=ttytbinhxuyen&sid=126&pageid=2926&catid=3994&id=10149&catname=Lich-su-phat-trien-don-vi&title=Lich-su-phat-trien-Trung-Tam-Y-te-Huyen-Binh-Xuyen
Tọa độ 21.263.329.499.999.900, 10.565.884.849.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Xuyên ở đâu?

TT. Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Xuyên như thế nào?

Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước - Mỹ Phước