Trung tâm Y tế Huyện Bù Gia Mập – Phú Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT741, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0271 3727 033
Trang web
Tọa độ 119.296.995, 1.070.070.162

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Huyện Bù Gia Mập ở đâu?

ĐT741, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Huyện Bù Gia Mập như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế Huyện Bù Gia Mập có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Huyện Bù Gia Mập là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Dịch vụ nha sĩ (x-quang nha khoa) - Khu đô thị