Trung Tâm Y Tế huyện Càng Long – Khóm 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X5JX+CQG, Khóm 6, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3882 015
Trang web http://ttythuyencanglong.gov.vn/
Tọa độ 99.810.518, 1.061.994.572

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế huyện Càng Long ở đâu?

X5JX+CQG, Khóm 6, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế huyện Càng Long như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế huyện Càng Long có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế huyện Càng Long là: http://ttythuyencanglong.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa An Thịnh - Mai Dịch