Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A – Ấp 1A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WJ86+FQ7, Ấp 1A, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3946 155
Trang web
Tọa độ 99.161.699, 1.056.119.301

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Phụ Sản Hồng Ngọc - Bắc Hà