Trung tâm Y tế huyện Châu Thành – Ấp Rẫy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C8WR+9JR, Ấp Rẫy, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3831 271
Trang web
Tọa độ 104.459.819, 10.634.150.629.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành ở đâu?

C8WR+9JR, Ấp Rẫy, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa Quốc tế The Medcare Quảng Ninh - Hồng Hải