Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút – Đăk Nông 56000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thị Trấn Ea T`Ling, Huyện Cư Jút huyện cujut, Đăk Nông 56000, Việt Nam
Số điện thoại 0261 3882 171
Trang web http://trungtamytehuyencujut.com.vn/
Tọa độ 125.865.735, 10.788.622.649.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút ở đâu?

Thị Trấn Ea T`Ling, Huyện Cư Jút huyện cujut, Đăk Nông 56000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Cư Jút là: http://trungtamytehuyencujut.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh - Phường 4