Trung Tâm Y Tế Huyện Cù Lao Dung – TT. Cù Lao Dung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M5F3+HXQ, Trần Hưng Đạo, TT. Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3860 495
Trang web
Tọa độ 96.739.721, 10.615.499.319.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Sìn Hồ (Cơ Sở 2) - Sìn Hồ