Trung Tâm Y Tế Huyện Đak đoa – TT. Đăk Đoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3831 184
Trang web http://ttytdakdoa.gialai.gov.vn/
Tọa độ 139.949.917, 1.081.107.119

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Đak đoa ở đâu?

146 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Đak đoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30]

Trung Tâm Y Tế Huyện Đak đoa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Đak đoa là: http://ttytdakdoa.gialai.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa - Vạn Thắng