Trung tâm Y tế huyện Ea Kar – Ea Kar

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khối 2A, Ea Kar, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3625 526
Trang web
Tọa độ 12.814.047.599.999.900, 10.845.135.649.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường Phúc Diễn - Phúc Diễn