TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN – Ngan Dừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Trần Hưng Đạo, Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3876 662
Trang web
Tọa độ 9.561.881.099.999.990, 1.054.491.249

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Sông Lô - Sông Lô