Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy – Đại Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FQQH+94R, Đại Thắng, Lạc Thủy, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3874 493
Trang web http://ttytlacthuy.hoabinh.vn/
Tọa độ 20.488.480.199.999.900, 10.577.778.029.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy ở đâu?

FQQH+94R, Đại Thắng, Lạc Thủy, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy là: http://ttytlacthuy.hoabinh.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái - Phường