Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên – TT. Yên Thế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4Q47+6RV, Nguyễn Tất Thành, TT. Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3846 638
Trang web
Tọa độ 221.056.201, 10.476.455.879.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên ở đâu?

4Q47+6RV, Nguyễn Tất Thành, TT. Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Lục Yên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Xuyên Mộc - TT. Phước Bửu