Trung tâm Y tế huyện Nam Giang – Thôn Dung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QQFG+Q58, Thôn Dung, Nam Giang, Quảng Nam 51000, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3840 341
Trang web
Tọa độ 157.744.106, 107.775.465

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Phú Yên - Phường 9