Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Tường – Cơ Sở 2 – Thổ Tang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6FXP+9MV, ĐT304, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3823 584
Trang web
Tọa độ 212.484.957, 10.548.665.779.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Cai Lậy - TT. Cai Lậy