Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh – TT. Yên Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53GC+WFM, TT. Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3841 273
Trang web http://ttytyenkhanh.org.vn/
Tọa độ 201.773.302, 1.060.711.829

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Thanh Ba - TT. Thanh Ba