Trung Tâm Y Tế Khoái Châu – Hàm Tử

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RXR3+585, Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 3213910727
Trang web
Tọa độ 20.840.390.499.999.900, 1.059.533.702

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc 242 - Trần Hưng