Trung tâm Y tế Lâm Hà – Đình Văn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q7P5+48P, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3850 331
Trang web http://ttytlamhald.vn/
Tọa độ 11.785.349.499.999.900, 1.082.583.264

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế Lâm Hà ở đâu?

Q7P5+48P, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Lâm Hà như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung tâm Y tế Lâm Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế Lâm Hà là: http://ttytlamhald.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng - Vĩnh Khiệm