Trung Tâm Y Tế Thành Phố Hải Dương – P. Thanh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W8P3+69P, Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3984 541
Trang web
Tọa độ 209.355.938, 1.063.034.588

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Thành Phố Hải Dương ở đâu?

W8P3+69P, Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Hải Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Răng Hàm Mặt 108 - Hồng Hà