Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp – Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5W59+657, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0338 639 563
Trang web
Tọa độ 201.580.408, 10.591.791.669.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La - Chiềng An