Trung Tâm Y Tế Tp. Điện Biên Phủ – Phường Him Lam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 254 7 Tháng 5, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3812 470
Trang web
Tọa độ 214.061.092, 10.303.130.329.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Tp. Điện Biên Phủ ở đâu?

254 7 Tháng 5, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Trung Tâm Y Tế Tp. Điện Biên Phủ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Tp. Điện Biên Phủ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BỆNH VIỆN PHỔI LONG AN - Phường 7