Trung Tâm Y Tế TP. Sa Đéc – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8Q34+QRW, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3861 339
Trang web http://ttytsadec.gov.vn/
Tọa độ 103.044.891, 10.575.708

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế TP. Sa Đéc ở đâu?

8Q34+QRW, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế TP. Sa Đéc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00]

Trung Tâm Y Tế TP. Sa Đéc có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế TP. Sa Đéc là: http://ttytsadec.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng - Lai Uyên