Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ – Phước Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3862 067
Trang web http://cea.edu.vn/
Tọa độ 100.981.024, 10.566.344.029.999.900

 


Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ là: http://cea.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Bến Tre - Ấp 1