Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung – Tân An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 999 70 38
Trang web http://www.ckt.edu.vn/
Tọa độ 158.868.198, 1.083.226.531

 


Địa chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung ở đâu?

14 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung là: http://www.ckt.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Ô Tô - khu phố 4