Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Nam Định – Năng Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Hoàng Diệu, Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3839 142
Trang web
Tọa độ 204.194.963, 1.061.701.858

 


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Nam Định ở đâu?

6 Hoàng Diệu, Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Nam Định như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:00], Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00]

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Nam Định có website không?

Địa chỉ trang web của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Dệt May Nam Định là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Cơ Sở B - Bình Kiến